Baltijos jūros dienai

Ten, kur protas nurimsta,
Kur tylą vidinę išgirsti gali…
O kartais – audra ji šėlsta, kyla.
Visai kaip Tu – žmogus – emocijom prabyla.
Jūra, drauge amžina, žmogaus,
Baltija vardu, kiekvienoj širdy bangų mūša Tavoji atliepia jausmu.
Su Baltijos jūros diena.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza