Mylimai tėvynei

Mylimai tėvynei

Mylimai tėvynei

Kovo 11-ąją širdis mana netyli,
Nes Tėvynę ji be galo myli.
Su puikia švente, tautiečiai!

Autorė: Birutė Sol

X