Dominykui

Dominykui

Vėjas glosto
Dominyko plaukus,
Prie pagoniško laužo
Sušyla svečiai.
Ant kelių atsiklaupęs
Žemės vabalėlį pamatai,
Kuris greitai ropoja
Bėgdamas vardadienio
Aukštais kalnais,
Kelia širdies džiaugsmą,
Skaidrina mintis,
Nes greit vidurnaktis –
Žvaigždėti sapnai.

–Dominykas (03.09, 08.04, 08.08, 12.20).

Teksto autorė: Raimonda Taškūnaitė