Minčių šaltinis

Minčių šaltinis

Minčių šaltinis

Poeziją prasmingą
Lankytojams padovanojame –
Nes tai minčių šaltinis,
Čia meilė spinduliuoja viltimi,
Atverkite širdies lobynus
Ir susimąstę padėkokite,
Kad saulė šildo žemę,
Paukščiai pakelia sparnus,
Nes jie rytais sučiulba
Tyliai tyliai
Prie kalnų šaltinio,
Kad linksmas, nuoširdus
Žmogus eitų vilties keliu.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X