Kraujo donoro dienai paminėti

Niekas taip nepapuošia žmogaus, kaip širdis, atjaučianti tiek artimą, tiek tolimą. AČIŪ Jums, mielieji kraujo donorai, UŽ kilnią, neįkainojamos vertės dovaną, kurios dėka išsaugome GYVYBES. Tegrįžta šis gerumas į gyvenimą Jums gera sveikata, džiaugsmu ir sėkme.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza