Joninėms

Naktį trumpiausią metų svajokim,
Pinkim vainikus, šokim, dainuokim!
Kad nemiegoti, kad įsiminti
Naktį trumpiausią, naktį gražiausią.
Žiedo paparčio eikim ieškoti,
Saulę pasveikinti ryto aušroj,
Veidą nuprausti pievų rasa
Ir pasakyti: „Ačiū tau, vasara“!

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza