Jaunimo dienai

jaunimo dienai

Jaunimo dienai

Skubėkit džiaugtis

„Kur tu dabar, svaiginanti jaunyste?“ –
Galime sakyti mes nebe jauni,
Todėl skubėkit džiaugtis, gyventi, net suklysti,
Kol širdys dar liepsnoja jaunystės ugnimi.
T. autorė: Birutė Sol