Advento žvakės

Advento žvakės

Advento žvakės

Tamsa… Advento žvakės tyliai spragsi
Ir kviečia saulę atsigręžti…
Viltis… Sustingusio laiko vienatvėj
Sušvinta šerkšno skraiste…
Ir tyloj visi nurimstam…
Paslaptis sieloj pražysta
Nauja ateitim, baltąja Kalėdų viltim…

Eil. autorė: Spalvotoji Plunksna