Bangos bangos

Bangos bangos

Bangos, bangos, bangos
Prie jūros krantų,
Čia vaikutis po krikšynų
Žaidžia, krykštauja
Širdingu balseliu.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė