Krikštynų žiedai
Krikštynų žiedai Miega angeliukai, Už langų tyla, Nes krikštynos laukia, Bus svečių namuose. Sužaliavo sodai, Šypsosi vaikai, Nes širdingi linkėjimai – Krikštynų žiedai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Palmių šakos
Palmių šakos Palmių šakos sužaliavo, Krantuose tyla, Nes viltis – Padangių paukštė, Žadina krikštynų erdves. Mažo vaikelio grožis Suspindi ateitimi, Čia krikštynų žiedelis Kvepia viltimi. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Angelai globoja
Angelai globoja Angelai globoja Žemėje visus, Nes krikštynų laikas Vaikams nuostabus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Angelai suspindi
Angelai suspindi Angelai suspindi Vaikų sapnuose, Nes dangaus žvaigždutės Ir pirmi žingsneliai – Krikštynų dovana. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Balta ramunė
Balta ramunė Balta ramunė Ateitis šviesi, Tai krikštynų žiedas, Džiaugiasi tėvelių širdis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Rožių žiedai
Rožių žiedai Rožių žiedai Ir rugsėjo lašai Puošia žalią pievą Per krikštynas, Artimieji spinduliuoja. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Vaikų gerumas
Vaikų gerumas Vaikų gerumas Kaip pavasaris Suspindi širdies spinduliais, Nes išsipildžiusios Tėvelių svajonės, Rūpestingi krikštatėviai Kviečia visus gyventi Su rytiniais vieversiais. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Mažyliai bėga
Mažyliai bėga Lizdelyje tupi Mažas paukštelis, Aplinkui dairosi Matydamas miškus. Žali lapeliai Ir gelsvi drugeliai Nuo pavasarinio vėjo Pakyla per krikštynas Su džiaugsmu. Basomis kojytėmis Mažyliai bėga Pas tėvelius, senelius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Balti balandėliai
Balti balandėliai Balti balandėliai Pakelia sparnus, Skrenda virš baltų debesų, Nes padangėje šviesa, Krikštynų diena, Vaikams – džiaugsmo valanda. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų takai
Krikštynų takai Mažiukas gandriukas Suranda krikštynų takus, Nes pieva suspindi Vaikystės žingsniu. Krikštynų lietutis – Vaikų džiaugsmas, Krenta širdies lašeliai, Braidome basi, Pražysta ramunėlės pievuose, Suspindime vaikystės spalvomis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Laimės burbuliukai
Laimės burbuliukai Laimės burbuliukai, Šypsenos veide, Priskintos gėlytės Krikštatėviams dovana. Kojytės sustoja Prie krikštynų krantų, Čia bangos suspindi Šviesiu likimu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų takeliais
Krikštynų takeliais Krikštynų takeliais Suraskime vaikučius Ir dovanokime palaimą Ištardami širdies žodžius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Vaiko veidelis
Vaiko veidelis Vaiko veidelis suspindėjo, Gerumas širdyje, Laimingi ir dėkingi Dalinamės krikštynų šypsena. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Vaikystės takelis
Vaikystės takelis Krikštynų varpelis Žadina vaikus, Prabudę krykštauja širdies balsu, Veidai suspindi vėl džiaugsmu, Žingsneliai skuba Vaikystės takeliu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų varpelis
Krikštynų varpelis Krikštynų varpelis Suskambo delne, Dalinsis krikštatėviai Širdies šiluma. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Su krikštynomis «Krikštynų sodas»
Su krikštynomis «Krikštynų sodas» Krikštynų sodas Pražysta minčių žiedais, Svajonės išsipildo, Vaikų veidai suspindi Kaip dovanėlių spinduliai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Universalūs sveikinimai su krikštynomis

Šioje kategorijoje rasite gražius, nuotaikingus sveikinimus su krikštynomis įvairioms situacijoms. Eilėraščiai tiks krikšto vaikams, jų tėveliams, patiks šventės svečiams.