Krikštynų džiaugsmas
Krikštynų džiaugsmas Krikštynų takas vingiuoja per sniegą, Šventinis džiaugsmas liejas pro kraštus, Krikštynų kaltininkas pro duris įbėga Rodo kunigo dovanotus vertingus raštus. Su krikštynomis! Autorė: Birutė Sol
Šventė spindės
Šventė spindės Tuoj surišiu į puokštę žibuokles, Ir zuikučiai tuoj straksės šlaituos, O jūs paruoškite krikštynų sūpuokles Ir šventė spindės kiekvienoj kertelėj gamtos. Autorė: Birutė Sol
Palydės Krikštynų keliais
Palydės Krikštynų keliais Apkabinkime draugus, Nusišypsokime kartu, Saulė, medžiai ir dangus Palydės Krikštynų keliais. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Sėkmės kelias
Sėkmės kelias Krikštynų dovanėles Randu po egle, Jos viltimi suspindi Kaip ryto aušra. Skamba Krikštynų varpai, Suspindi vaikų akys, Nes kiekvienas laukia Savo sėkmės kelio. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Laivelis nuplaukia
Laivelis nuplaukia Laivelis nuplaukia toli, Gyvename svajonėmis ir viltimi, Sutinkame gerus draugus, Kurie padovanoja Krikštynų žodžius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų boružėlės
Krikštynų boružėlės Krikštynų boružėlės Ant melsvų žiedų, Papuošia gėlynus Pavasaris šviesus. Vaikystės pakrantė Suspindi viltimi, Laimingi maži braidome, Statome Krikštynų pilis, Širdelės laukia spindulių, Kojytės mažos – rytmečio bangų. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų padangėje
Krikštynų padangėje Krikštynų padangė Suspindi viltimi, Matome širdies vaivorykštę, Džiaugsmu spindinčias mažylių akis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Daug mažų vaikučių
Daug mažų vaikučių Daug mažų vaikučių Laukia kriktatėvių šilumos, Jų geros širdelės Džiaugsmą dovanos. Laiminu vaikučius, Jų mažus žingsnius, Nes Krikštynų akutės suspindi Kaip melsvas dangus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų kulverstukas
Krikštynų kulverstukas Krikštynų kulverstukas Senelių dovana, Jo mielas veidelis – Širdies šypsena. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Vakaro žvaigždutės
Vakaro žvaigždutės Vakaro žvaigždutės Ir sapnas tylus Poilsis vaikučiams, Nes laukia rytojus Ir Krikštynų dangus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Paliesiu burę
Paliesiu burę Paliesiu krikštynų burę, Kuri vaikystės jūroje nepaskęs, Nes per vilties bangas braidysiu Su krikštatėvių artuma. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Aidi džiaugsmas
Aidi džiaugsmas Namuose aidi džiaugsmas, Vaikučiai renka žaisliukus, Kiekvienas krikštynų žiedas Suspindi atsiminimo dovana. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Žvaigždutės suspindėjo
Žvaigždutės suspindėjo Žvaigždutės suspindėjo Valtelė stovi prie krantų, Krikštatėviai sulauks vaikelio Ir plauks per ežerėlį Su vilties irklu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Kiekvienas žingsnelis
Kiekvienas žingsnelis Kiekvienas krikštynų žingsnelis Palydi vaikuti į namus, Kai ryto saulutė suspindi, Vakaro mėnulis Šviečia pro langelius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Mažas spindulėlis
Mažas spindulėlis Prabunda mažas spindulėlis, Krykštauja širdies balsu, Akutės ieško mamos, tėčio, Krikštatėviai ištaria Šiltus žodžius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Kopose sušilsim
Kopose sušilsim Mes kopose sušilsime, Nes ten saulutės spinduliai, Basi nubėgsime per krikštynas Prie jūros kranto, Kur bangose krykštauja draugai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bangos bangos
Bangos bangos Bangos, bangos, bangos Prie jūros krantų, Čia vaikutis po krikšynų Žaidžia, krykštauja Širdingu balseliu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų balionėliai
Krikštynų balionėliai Krikštynų balionėliai Papuošia jaukius namus, Prabudę vaikučiai Bėgios laimingi takeliu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Maži angelėliai
Maži angelėliai Maži angelėliai Vaikučiams – dangaus dovana, Pakelia sparnelius, Palieka dvasingumą Krikštynų žieduose. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų take
Krikštynų take Krikštynų take Vėl susitikime Padovanodami prisiminimų žiedus, Kiekvenas vaikelis laukia Džiaugsmo, gerumo, vilties. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštatėviai
Krikštatėviai Krikštatėviai Kaip paukščiai Dovanoja viltį Pakeldami vaikus aukštai, Parodo šventinę padangę, Vasaros spindulius, Nes laukia gyvenimo keliai, Žingsneliai ir draugai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Takeliu atbėga
Takeliu atbėga Takeliu atbėga Daug mažų vaikų, Kiekvienas žingsnelis Suspindi dovanotu Krikštynų džiaugsmu. Spalvoti balionai, Tai šventinė dalis, Išdalintas tortukas – Mažylio ateitis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Dėkojame už saulę
Dėkojame už saulę Dėkojame už ryto saulę, Laimingas vaikystės dienas, Palikime krikštynų verpetus, Kad suspindėtume Nepamirštama širdies šypsena. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų žiedeliai
Krikštynų žiedeliai Krikštynų žiedeliai Kvepia viltimi, Žieduose vaikystė, Širdies spindesys. Apkabins antri tėveliai Mylėdami širdimi, Nes vaikelio svajonė – Gyventi po santarvės Šviesiu dangumi. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų rytas
Krikštynų rytas Krikštynų rytas nuostabus Suspindi kaip šviesus dangus, Čia paukštukas ant šakų Džiaugiasi gamtos grožiu, Nes inkilėlis nuostabus, Bus lizdeliui susukti Po lietingų dienų. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Džiaukitės ryto šviesa
Džiaukitės ryto šviesa Džiaukitės ryto šviesa, Kuri suspindi vaikų akyse, Širdyje trapi krikštynų viltis, Kuri sustiprina vaikystės mintis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų paukšteliai
Krikštynų paukšteliai Prie krioklio pasedėkime, Nes čia ramybė širdyse, Kūrybiniai krikštynų paukšteliai Sučiulba vaikų dainose. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Namuose krikštynos
Namuose krikštynos Priglauskime pavargusius vaikus, Ištarkime širdies žodžius, Jie laukia ryto saulės, Žingsnelių skubančių keliu. Namuose krikštynos Ir gėlių žiedai, Tai viltis, saulutė, Artimi draugai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų atspindžiai
Krikštynų atspindžiai Vaikai – perlų vėriniai, Spindintys krikštynų atspindžiais, Jų žodeliai kaip šviesa Šildo namučių erdves. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštatėvių dovana
Krikštatėvių dovana Kvepia raudona rožė, Džiaugiasi vaiko širdis, Nes brangiausias turtas – Krikštatėviai – Padovanoja širdies žodžius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Universalūs sveikinimai su krikštynomis

Šioje kategorijoje rasite gražius, nuotaikingus sveikinimus su krikštynomis įvairioms situacijoms. Eilėraščiai tiks krikšto vaikams, jų tėveliams, patiks šventės svečiams.