Paliesiu burę
Paliesiu burę Paliesiu krikštynų burę, Kuri vaikystės jūroje nepaskęs, Nes per vilties bangas braidysiu Su krikštatėvių artuma. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Aidi džiaugsmas
Aidi džiaugsmas Namuose aidi džiaugsmas, Vaikučiai renka žaisliukus, Kiekvienas krikštynų žiedas Suspindi atsiminimo dovana. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Žvaigždutės suspindėjo
Žvaigždutės suspindėjo Žvaigždutės suspindėjo Valtelė stovi prie krantų, Krikštatėviai sulauks vaikelio Ir plauks per ežerėlį Su vilties irklu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Kiekvienas žingsnelis
Kiekvienas žingsnelis Kiekvienas krikštynų žingsnelis Palydi vaikuti į namus, Kai ryto saulutė suspindi, Vakaro mėnulis Šviečia pro langelius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Mažas spindulėlis
Mažas spindulėlis Prabunda mažas spindulėlis, Krykštauja širdies balsu, Akutės ieško mamos, tėčio, Krikštatėviai ištaria Šiltus žodžius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Kopose sušilsim
Kopose sušilsim Mes kopose sušilsime, Nes ten saulutės spinduliai, Basi nubėgsime per krikštynas Prie jūros kranto, Kur bangose krykštauja draugai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Bangos bangos
Bangos bangos Bangos, bangos, bangos Prie jūros krantų, Čia vaikutis po krikšynų Žaidžia, krykštauja Širdingu balseliu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų balionėliai
Krikštynų balionėliai Krikštynų balionėliai Papuošia jaukius namus, Prabudę vaikučiai Bėgios laimingi takeliu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Maži angelėliai
Maži angelėliai Maži angelėliai Vaikučiams – dangaus dovana, Pakelia sparnelius, Palieka dvasingumą Krikštynų žieduose. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų take
Krikštynų take Krikštynų take Vėl susitikime Padovanodami prisiminimų žiedus, Kiekvenas vaikelis laukia Džiaugsmo, gerumo, vilties. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštatėviai
Krikštatėviai Krikštatėviai Kaip paukščiai Dovanoja viltį Pakeldami vaikus aukštai, Parodo šventinę padangę, Vasaros spindulius, Nes laukia gyvenimo keliai, Žingsneliai ir draugai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Takeliu atbėga
Takeliu atbėga Takeliu atbėga Daug mažų vaikų, Kiekvienas žingsnelis Suspindi dovanotu Krikštynų džiaugsmu. Spalvoti balionai, Tai šventinė dalis, Išdalintas tortukas – Mažylio ateitis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Dėkojame už saulę
Dėkojame už saulę Dėkojame už ryto saulę, Laimingas vaikystės dienas, Palikime krikštynų verpetus, Kad suspindėtume Nepamirštama širdies šypsena. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų žiedeliai
Krikštynų žiedeliai Krikštynų žiedeliai Kvepia viltimi, Žieduose vaikystė, Širdies spindesys. Apkabins antri tėveliai Mylėdami širdimi, Nes vaikelio svajonė – Gyventi po santarvės Šviesiu dangumi. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų rytas
Krikštynų rytas Krikštynų rytas nuostabus Suspindi kaip šviesus dangus, Čia paukštukas ant šakų Džiaugiasi gamtos grožiu, Nes inkilėlis nuostabus, Bus lizdeliui susukti Po lietingų dienų. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Džiaukitės ryto šviesa
Džiaukitės ryto šviesa Džiaukitės ryto šviesa, Kuri suspindi vaikų akyse, Širdyje trapi krikštynų viltis, Kuri sustiprina vaikystės mintis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų paukšteliai
Krikštynų paukšteliai Prie krioklio pasedėkime, Nes čia ramybė širdyse, Kūrybiniai krikštynų paukšteliai Sučiulba vaikų dainose. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Namuose krikštynos
Namuose krikštynos Priglauskime pavargusius vaikus, Ištarkime širdies žodžius, Jie laukia ryto saulės, Žingsnelių skubančių keliu. Namuose krikštynos Ir gėlių žiedai, Tai viltis, saulutė, Artimi draugai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų atspindžiai
Krikštynų atspindžiai Vaikai – perlų vėriniai, Spindintys krikštynų atspindžiais, Jų žodeliai kaip šviesa Šildo namučių erdves. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštatėvių dovana
Krikštatėvių dovana Kvepia raudona rožė, Džiaugiasi vaiko širdis, Nes brangiausias turtas – Krikštatėviai – Padovanoja širdies žodžius. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Vaikystės šerkšnas
Vaikystės šerkšnas Laimingi nusišypsome, Prisimename, kai buvome maži, Tegul balti žiedai Kaip sniegas Suspindi per krikštynas Vaikystės šerkšnu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Pasilieka pėdos
Pasilieka pėdos Pasilieka šeimos pėdos Prie jūros krantų, Čia žuvėdros pakyla, Šypsomės per krikštynas kartu. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Kvepia pakalnutės
Kvepia pakalnutės Kvepia pakalnutės, Žieduose šviesa, Tai krikštynų gėlės, Džiaugsmas širdyse. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Svajonės suspindėjo
Svajonės suspindėjo Svajonės suspindėjo, Plaukia balti Krikštynų laivai, Braido vaikai per melsvą jūrą Ir džiaugiasi su artimaisiais Saulės spinduliais. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Vaikučių juokas
Vaikučių juokas Skamba vaikučių juokas Pavasario kelyje, Skleidžiasi pavasariniai Vilties žiedai, Prasmingi artimųjų linkėjimai, Šventas angeliuko žvilgsnis Suspindi su krikštynų žiedais. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Krikštynų žiedai
Krikštynų žiedai Miega angeliukai, Už langų tyla, Nes krikštynos laukia, Bus svečių namuose. Sužaliavo sodai, Šypsosi vaikai, Nes širdingi linkėjimai – Krikštynų žiedai. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Palmių šakos
Palmių šakos Palmių šakos sužaliavo, Krantuose tyla, Nes viltis – Padangių paukštė, Žadina krikštynų erdves. Mažo vaikelio grožis Suspindi ateitimi, Čia krikštynų žiedelis Kvepia viltimi. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Angelai globoja
Angelai globoja Angelai globoja Žemėje visus, Nes krikštynų laikas Vaikams nuostabus. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Angelai suspindi
Angelai suspindi Angelai suspindi Vaikų sapnuose, Nes dangaus žvaigždutės Ir pirmi žingsneliai – Krikštynų dovana. Autorė: Raimonda Taškūnaitė
Balta ramunė
Balta ramunė Balta ramunė Ateitis šviesi, Tai krikštynų žiedas, Džiaugiasi tėvelių širdis. Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Universalūs sveikinimai su krikštynomis

Šioje kategorijoje rasite gražius, nuotaikingus sveikinimus su krikštynomis įvairioms situacijoms. Eilėraščiai tiks krikšto vaikams, jų tėveliams, patiks šventės svečiams.