Kiekvienas žingsnelis

Kiekvienas žingsnelis

Kiekvienas krikštynų žingsnelis
Palydi vaikuti į namus,
Kai ryto saulutė suspindi,
Vakaro mėnulis
Šviečia pro langelius.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X