Pievoje užmiegi

Pievoje užmiegi

Ramunių pievoje užmiegi
Ramiu vaiko sapnu,
Pažadina krikštynų spindulėlis,
Melsvos žibutės
Pasilieka kaip dangus.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X