Gražių Joninių

Gražių Joninių

Trumpiausią metų naktį tariame sudie saulei mūsų džgiausmo šaltiniui, gyvybės nešejėjai… Trumpiausią metų naktį saulei skiriame dainą.Megiškai vilnijančią nakties taku i dangų. Trumpaisią metų naktį prikialiame ugnį ir laužo šviesa išsklaido tamsos baimes… Trumpaisia metų naktį ieškome paparčio žiedo lyg rakto į svajonių kambarį…Trumpaisią metų naktį esame kartu ir švenačiam bendrystės stebuklą… Tą įpaitngą, magišką, trumpąją naktį… Gražių visiems joninių…

Autorė teksto: Spalvotoji Plunksna