Santarvės rūmas
Santarvės rūmas Žengėt jau į medvilninį santykių lengvumą, Kiekviena diena naujom spalvom nušvinta, Statykit santarvės tvirčiausią rūmą, Net jei darbai kasdieniai iš rankų krinta. Bučiuokite viens kitą, nestypsokite be…
Sveikinimas jam „Nakties žibintas“
Nakties žibintas Šaltos gruodžio ugnelės – Tai žiemos prisiminimai, Nes susitikome gimtinės kieme. Snaigės palietusios apšerkšnijusius Baltus darbščius delnus Greitai su širdies spinduliais ištirpo, Nes Jaunikaitis atsargiai vieną rytą Ištarė „pasiilgau, noriu…
Sveikinimas jai „Šviečiančios lazdelės“
Šviečiančios lazdelės Šviečiančiomis lazdelėmis Sukomponuok torto gabalėlius, Nes vyras turėdamas Prie stalo gerą skonį Paliks šviesias mintis Ir paauksuotus šaukštelius. Rūpestingu glėbiu apkabins, Mokėdamas, pinigėlus skirstydamas Buitinius prietaisus supirks. Tegul namuose nieko niekada netrūks, Nes…
Sveikinimas jai „Taikos balandėlė“
Taikos balandėlė Tiktai švelnumu, grakštumu Paguosk sugrįžtantį iš darbelio, Leisk pasivaikščioti prie upės Tyliu šeimos krantu, Sulaukusi su iškeptu Obuolių pyragėliu ant padėklo, Lyg balta dangaus balandėlė Išskleisk taikos sparnelius. Neklausinėk, nereikia žodžių, Tegul…
Paukštelio snapelio tuksėjimas
Paukštelio snapelio tuksėjimas Laikas teka kaip vanduo, Pasisems žmona išmintingai Kantrybės tvarkantis buityje, Suspindės mielas sodelis, Augs ir ridensis prinokę obuoliukai, Vaikščios mažas ežiukas po žolytę Padėdamas juos surinkti, Skruzdėlytė prabėgs takeliu, Praskris…
Ištikimybės žiedai
Ištikimybės žiedai Balti medvilniniai rankšluostėliai Su medvilninėmis raudonomis širdelėmis Nušluostys Jūsų veidelius, Rankeles, nes darbingos Širdelės visada sugrįžusios Į šeimyninį draugišką ratelį Suspindės ypatinga švara. Tegul bėgantis šiltas vandenėlis Kaip Ąžuolyno šaltinėlis čiurlens, Nes…
Paprastesnės mintys
Paprastesnės mintys Kasdienybės verpetuose Buvote labai kantrūs, Daug skaitėte praleisdami Laiką bibliotekose, Neuždarėte mokslo langelių, Šviesių dienos durelių, Sulaukę vakaro Susėdote prie mokslinio židinio Kartu pasitarėt, pasidalinot išradimais, Suradot bendrus sprendimus. Paprastesnės, bet išmintingesnės mintys Nuvedė…

Medvilninės vestuvės

Kai pora santarvėje ir meilėje nugyvena 2 metus, švenčiamos medvilninės vestuvės. Sutuoktiniams draugai gali dovanoti daiktus iš medvilnės arba švelnius gražius žodžius. Šioje kategorijoje rasite originalių eilėraščių skirtų pasveikinti su Medvilninėmis vestuvėmis.

X