Santarvės rūmas

Santarvės rūmas

Žengėte į medvilninį santykių lengvumą,
Te kiekviena diena naujom spalvom nušvinta,
Statykit santarvės tvirčiausią rūmą,
Net jei darbai kasdieniai iš rankų krinta.
Bučiuokite viens kitą, lyg tą pirmą kartą,
Juk ne kiekvienas šiam pasauly
Antrą pusę mylimą suranda.

Autorė: Birutė Sol