«Spalvas išsirinkome»

«Spalvas išsirinkome»

Prasmingas spalvas išsirinkome,
Eisime vienu gyvenimo keliu,
Išgirdome paukščių čiulbėjimą,
Palietėme sutuoktuvių žiedus.
Suradome jau vienas kitą,
Supratome tikslus,
Laimingi ir turtingi
Dalinamės širdelės gerumu,
Nes labai gera
Kitiems laimę dovanoti,
Šypsotis kūrybingai
Prie mūzos krantų.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X