Vestuviniai balandėliai

Vestuviniai balandėliai

Gražus gyvenimas
Už pavasario lango
Ir spindintis dangus,
Vestuvių balandėliai
Puošia žiedais jaunavedžius.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė