Su vardo diena Vladui
Su vardo diena Vladui Kai trūksta mielo veido Ir žodžių negirdi, Surasdamas vilties suolelį Tu rudens žingsnius prisimink. Čia laimė išsvajota Paliko krentančius lapus, Visi takai spalvingi Šlama draugystės vėjeliu. Balsų aidai nutolsta, Kaip…