Su vardo diena Janinai

Su vardo diena Janinai

Pievose medaus kvapas,
Mėlynų lubinų žiedai,
Juokis, miela Janina,
Linksmai prabudus,
Kai žadina birželio lietaus lašai,
Nes ilgesys teka kaip saulė,
Geltonos pienės
Puošia laukus.
Suradusi melsvas akis,
Širdingus žodžius ištarusi
Nupini gražius vainikus.
Laužai uždegti sušildo,
Liepsnose burtų vaizdai,
Laimingi bėgioja vaikai.

–Janina (06.24)

Autorė: Raimonda Taškūnaitė

X