Vardadienio proga Darmantui
Vardadienio proga Darmantui Vidudienio saulė pažadins, Palaistys vardadienio Lauktus žiedus, Priimk, Darmantai, Ramiai kiekvieną dovaną, Nes ji širdingai kvepia Pavasariu gaiviu. Venk liūdesio minčių, Gyvenk nauju laiku, Tai Tavo kelias…