Su vardo diena Dagmarai

Su vardo diena Dagmarai

Ir štai už kampo laukia jis
Vardadieniu paprastai vadinamas,
Pas tave ateis ne tuščiomis
Ir draugams parodyt tinkamas.
Įsileiski svečią šį, Dagmara,
Pakalbink meiliai, pavalagydink,
O jis stebuklus savo tegul daro,
Tu – jo gerumo vaisius skink.

–Dagmara (12.12)

Autorė: Birutė Sol