Daugailei
Daugailei Aukso kopose ilsėkis, Būk laiminga, atvira, Tegul atpučia vėjelis Prasmingas svajones. Tik išsaugok, Daugaile, Nesistebėdama tyrą širdį, Kuri kukliai plaka Vardadienio šviesa. Paliesk rusvas smilgas, Kurias lietus palaisto, Kad žemė būtų nesausa. –Daugailė (04.11) Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Eiliuoti sveikinimai Daugailei su vardo diena

Norite pradžiuginti Daugailę? Turite puikią dovaną, tačiau kažko dar trūksta? Skirkite jai eilėraštį. Vardadienį Daugailė švenčia balandžio 11-ąją.