Dainotui
Dainotui Spalio šaltis atkeliavo, Ūžia vėjas už langų, Bet tyli mamos lopšinė Padės užmigti, Dainotai, po vardadienio Linksmų dainų. Alksnio šakos sulingavo, Rudens paukščiai Nuskrenda toli, Šildo drebančias Baltas rankeles Širdingu, meiliu žodžiu. –Dainotas (11.19) Autorė: Raimonda Taškūnaitė
X