Dainotui
Dainotui Spalio šaltis atkeliavo, Ūžia vėjas už langų, Bet tyli mamos lopšinė Padės užmigti, Dainotai, po vardadienio Linksmų dainų. Alksnio šakos sulingavo, Rudens paukščiai Nuskrenda toli, Šildo drebančias Baltas rankeles Širdingu, meiliu žodžiu. –Dainotas (11.19) Autorė: Raimonda Taškūnaitė

Vardadienio sveikinimai Dainotui

Dainotas vardadienį švenčia lapkričio 19-ąją. Lengva įsivaizduoti, kad Dainoto vardo diena bus pasisekusi šventė, kai jai tinkamai pasiruošiama. Šiam tikslui jums pravers sveikinimo žodžiai.