Barvainui
Barvainui Laikas kūrybingas, Gyvenimas gražus, Esi, mielas Barvainai, Lyg ką tik gimęs mažas Žemės vabalėlis Bėgantis takeliu. Palik pėdsakus Žaliame miške, Skink raudonas bruknes, Ant kelmelio atsisėsk Ir džiaukis linksmai Vardadienio atspindžiais. –Barvainas (06.08)

Vardadienio sveikinimai Barvainui

Barvainas nuo savo vardadienio šventės niekur nepabėgs, tad galite ruošti jam sveikinimus. Gėlės vardo dienos proga – puiki mintis, o eilėraštukas – dar puikesnė. Sveikinkite.