Barvainui
Barvainui Laikas kūrybingas, Gyvenimas gražus, Esi, mielas Barvainai, Lyg ką tik gimęs mažas Žemės vabalėlis Bėgantis takeliu. Palik pėdsakus Žaliame miške, Skink raudonas bruknes, Ant kelmelio atsisėsk Ir džiaukis linksmai Vardadienio atspindžiais. –Barvainas (06.08)
X