Abdonui
Abdonui Šiltas ryto vėjelis Praveria kambario duris, Rudas akis, Abdonai, užmerkęs Sapnuoji, kad prie pilies esi. Balti žirgai, karieta Laukia paruošta, Nes laukia puota, Salėje svečių minia. Suspindi Tavo grožis Mielu kuklumu, Ant kaklo deimantų…