Tostas už Jaunuosius eilėmis

Tostas už Jaunuosius eilėmis

Tai džiaugsmo šventė ir širdies žiedai,
Laimingi nusišypsote
Žengdami gyvenimo keliais.
Tad pakelkime tostą už tai,
Lai byra baltų ramunių žiedai, nes mieli prisiminimai
Tai meilės, laimės ir Vestuvių atspindžiai.