Tostas už artimą

Tostas už artimą

Tavo darbuose sąžinė suspindi,
Žingsneliai skuba takeliu,
Širdingai pasitiksime rytojų
Vilties duris praverdami,
Pakelsiu laimės Taurę –
Lai prasmingas eiles palieka,
Tavo išmintinga širdis.