Tostas už jubiliatą

Tostas už jubiliatą

Pavasario lašeliai palaisto žiedelius,
Žibuoklėmis pasveikinsiu
Tikrus savo draugus.
Pakelsiu krištolinę Taurę,
Kuri suskamba kaip vilties varpelis namuose,
Nes šnara žali rudenio lapeliai,
Prie stalo laukia jubiliatas su šypsena.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė