Tostas už jubiliatą

Tostas už jubiliatą

Pavasario lašeliai palaisto žiedelius,
Žibuoklėmis pasveikinsiu
Tikrus savo draugus.
Pakelsiu krikštolinę Taurę
Kuri suskamba kaip vilties varpelis namuose,
Nes šnara žali rudenio lapeliai
Prie stalo laukia jubiliatas su šypsena.