Tostas už brolius

Tostas už brolius

Pakelkime bokalus,
Už mylimus brolelius,
Anksti ryte prabudę
Surasime laimės kelius.
Tad pakelkime tostą už tai,
Tegul širdingi žodžiai
Paliks linkėjimus gražius.