Buvo tikima
Buvo tikima Buvo tikima kadais tvirtai, Kad gegutė neša auksą šeimai, Bet jei lauksi pinigų iš jos tiktai, Žinok – ji kūkuoja taip, kaip jai išeina Ir kūkuoja tik…
Gegutės paguoda
Gegutės paguoda „Pavasarį nedera liūdėt, kankintis, Pavasarį linksmos tebūna tavo mintys, Pamirški viską, kas buvo juoda“ – Gegutė iškūkavo tau šiandien paguodą. Autorė: Birutė Sol