Motina Teresė

Motina Teresė

Ji gydė ligonius, bemokslius švietė,
Ji kone visą pasaulį savo kojom apėjo,
Teresė meilei širdis žmonių kvietė
Jai iš paskos tikinčiųjų minios ėjo.

Autorė: Birutė Sol