Motina Teresė
Motina Teresė Ji gydė ligonius, bemokslius švietė, Ji kone visą pasaulį savo kojom apėjo, Teresė meilei širdis žmonių kvietė Jai iš paskos tikinčiųjų minios ėjo. Autorė: Birutė Sol

Eiliuoti sveikinimai Šventos Teresės dienos proga

Motina Teresė – mums visiems svarbi šventoji. Pasveikinkite draugus, artimuosius spalio 15-ąją su Šventos Teresės diena ir skirkite jiems prasmingus žodžius.