Eilės universiteto baigimo proga «Palieskime snieguoles»

Eilės universiteto baigimo proga «Palieskime snieguoles»

Palieskime baltas snieguoles,
Jos baltos kaip laukta viltis,
Žiedeliuose prasmingas spindulėlis
Suspindi Universitetine pagarba, išmintimi.
Tai Tavo širdies gėlės,
Priimk jas ir brangink,
Jos kvepia mokslo saule
Tiktai gyvenk ateitimi,
Nes laikas suskaičiuoja
Sekundes, minutes,
Dėkingi pasiliekame
Ištiesdami gyvenime pagalbos rankeles.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė