Eilės universiteto baigimo proga «Gyvenimo šviesa»

Eilės universiteto baigimo proga «Gyvenimo šviesa»

Gyvenimo šviesa
Jau Tavo kelyje,
Universitetiniai prisiminimai
Kaip saulutė širdyje,
Tegul prasmingas kelias pasitiks,
Gyvenk, šypsokis,
Nes rytojus – ateitis.
Keliauji jau gyvenimo keliais,
Prie šaltinėlio knygas pamatai,
Tai mokslo atspindžiai,
Esi protingas, paslaugus,
Nes ateitis Tau atrakins laimės duris.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė