Trumpas sveikinimas jam «Mylinti širdelė»

Trumpas sveikinimas jam «Mylinti širdelė»

Tau, Brangusis.

Kai sulauksi ryto,
Saulės spindulių,
Tyliai pasibelsiu
Širdies balseliu.

eil. autorė Raimonda Taškūnaitė

X