Virš aukštų kalnų

Virš aukštų kalnų

Saulė patekėjo
Virš aukštų kalnų,
Miškuose paukšteliai
Čiulba ant meilės šakų.

Autorė: Raimonda Taškūnaitė