Varario-16-ąjai paminėti

Lietuva, brangi Tėvyne,
Mana širdis tave brangina.
Tavąjį kraštą, gamtą, žmones,
Kurie už tavo laisvę kovės…

Gyvuok, Gimtoji, per amžių amžius,
Būk išgirsta pasaulyje plačiam.
Klestėk ir neški plačiai žinią
Apie save – Laisvą, šlovingą.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorius: Baltoji mūza