Užgavėnių šventei

Kurkim ugnį didžią, ryškią,
Kad neliktų Morės pypkės.
Pasipuoškim apdarais šmaikščiais
Ir pirmyn žiemužę vyt kiemais.
Ši ponia ilgai pabuvo,
Jos išdaigų visiems kliuvo.
Metas jai išvykt namolio
Šokiais palydėt į tolius.
Užgavėnių šventėje
Žaismingai pakovot
Ir gardžiausių blynų
Visiems atskaičiuot!
Gražios Užgavėnių dienos!

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza