Užgavėnių linksmybės

Šiandien garsiai pasakykim:
„Šaltą žiemą mes išvysim!“
Jau ponia ilgai svečiavos,
Daug dienelių suskaičiavo.
Metas jai užleisti vietą,
Tam, kurs šilumą pakviečia.
Jis pavasariu žaliu vadinas
Ir visus saldžiai svaigina.
Tad žiemuže, tau – sudiev,
Susitiksim gruodyje ir vėl!

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorius: Baltoji mūza