Tegu širdis išgirsta kitą širdį

Tegul širdis paliečia kitą širdį

Tegu širdis išgirsta kitą širdį

Palieskime viens kitą gerumu –
Tegu širdis išgirsta kitą širdį,
Tegu ranka pajaučia švelnų paspaudimą,
Tegu sušvinta šypsena ne tik šiandien, – kasdieną…
Jaukių ir širdingų švenčių!

Eil. autorė: Spalvotoji Plunksna

X