Kalėdinėje paslapty ištirpo laikas ir erdvė

tegul-sninga

Kalėdinėje paslapty ištirpo laikas ir erdvė

Kažkur čia pat esi…
Tačiau aš nematau tavęs…
Kalėdinėje paslapty ištirpo laikas ir erdvė,
Ir neapykanta, piktumas,
Sužydo, sušvytėjo atgaila ir atlaidumas…
Atleisk, kai klydau, atleiski už piktus žodžius.
Lai skrenda mano atgaila tyli
Į tą beribę paslapties padangę,
Ir tepavirsta į pašvaistę, užrašančią danguj
Žodžius – palaimink, Dieve, mus visus!

Eil. autorė: Spalvotoji plunksna

X