Šv. Petro ir Povilo dienai

Šventieji Jėzaus pasekėjai,
Skelbę dovaną tikėjimo brangaus,
Atmenami lai bus šiandieną
Su malda, su žvakele,
Su gerumu žmogaus…

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza