Šv. Lauryno dienai

Apie ištikimybę, tikėjimą ir meilės artimui svarbą,
Mums neša žinią nuolankusis kankinys – Šv. Laurynas.
Tad įžiebkime savo širdyje šias amžinąsias vertybes,
Pajuskime galią tyrų dieviškųjų dorybių…

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza