Šeštinės

Šventuoju tikėjimo simboliu – kryžiumi,
Paženklinta diena didi – Šeštinės,
Atminti kviečia tikinčiuosius
Kristaus dangun įžengimą.
Taikoje ir ramybėje,
Maldos tylioj akimirkoje…

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza