Prisiminkime Baltijos kelio dieną!

Su pagarba ir meile prisiminkime šią dieną, kuomet visų Pabaltijo šalių piliečiai susikibę už rankų gyva grandine išreiškė norą „ būti laisvais“ nuo priespaudos.

Teksto ir atviruko autorė: Baltoji mūza