Pranui

pranui

Vardo diena tebūna kupina gražių akimirkų ir šiltų sveikinimo žodžių.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza