Pasaulinė gerumo diena

Ištieski ranką – tebus joje gerumas.
To šitaip trūksta šiam pasaulyje šaltam…
Be galo trūksta atjautos ir meilės,
Kuri neprašo atlygio, garbės už tai.
Šiandieną būkime tad vieni kitiems
truputį geresni, nei vakar.
O ryt ir visad – truputį, nei dabar…

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza