Onos vardinės

Šv. Ona, marija

Onos vardinės

Šventos Onos vardines šiandien minėkim,
Ji namus nuo gaisro saugo,
Maldelę gražią už ją kalbėkim,
Juk ant josios rankų Marija užaugo.

T. Autorė: Birutė Sol

X