Mergelės Marijos gimimo diena

Mergele švenčiausia – būki maloniausia
Dieną atminimo švento laiminki visus.
Telydi meilė ir taiki ramybė,
Teapgaubia širdies vartus.
Švenčiančiųjų Tavąjį stebuklą –
Gimimo dieną.
Amžinai šventa tebus.
Gražių atlaidų.
Ramybės sieloje.

Teksto autorė: Žvilgsnis į begalybę
Atviruko autorė: Baltoji mūza