Lietuvos širdis

Kauno diena

Lietuvos širdis- su Kauno miesto diena

Sako: ,,Kaunas – Lietuvos širdis“.
Kas šią tiesą neigt išdrįs?
Kaunas kviečia į svečius –
Juk svetingas jis, dosnus…

Autorė: Spalvotoji plunksna